| A+ | A- | Formularz dostarczony przez platformę gwizdek.legal


Status sprawy

Podaj prawidłowy identyfikator sprawy i kod zabezpieczający.
 (Zmień)

Zgłoś naruszenie

Podmiot: MIASTO OŚWIĘCIM
 
Pamiętaj! Za pomocą formularza nie przesyłaj informacji i dokumentów o charakterze niejawnym oraz zawierających dane osobowe szczególnej kategorii w rozumieniu art. 9 RODO (dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby).

Wysłany przez Ciebie formularz daje możliwość zapewnienia pełnej anonimowości (odznaczenie opcji w formularzu) i podlega szyfrowaniu. Dostęp do dokumentu będzie miał tylko wskazany przez Administratora Koordynator.
Podaj prawidłowy identyfikator sprawy.
Informacje o nieprawidłowości

Opis zgłoszonej nieprawidłowości
Potencjalni świadkowie
Świadek 1
Świadek 2
Świadek 3
Wskazanie dowodów istotnych dla sprawy
Dowód 1
Dowód 2
Dowód 3
Dowód 4
Dowód 5
Charakter nieprawidłowości
Załączniki
Oświadczenia
Zgłoś nieprawidłowość