OCHRONA SYGNALISTÓW - KORZYŚĆ CZY UTRAPIENIE DLA PRACODAWCÓW - CZĘŚĆ III (w oparciu o Dyrektywę)

 

OCHRONA SYGNALISTÓW - KORZYŚĆ CZY UTRAPIENIE DLA PRACODAWCÓW - CZĘŚĆ III (w oparciu o Dyrektywę)

Zgłoszone do projektu krajowej ustawy uwagi spowodowały konieczność weryfikacji jej wstępnych założeń tak aby ostateczny kształt odpowiadał realiom oraz bieżącym potrzebom pracodawców. Bez względu na postęp prowadzony prac Dyrektywa wskazuje, kto i w jakim zakresie powinien dostosować swoją organizację do nowych przepisów.  

Kogo dotyczą nowe przepisy?

Zgodnie z Dyrektywą obowiązek wdrożenia przepisów dotyczy podmiotów prawnych sektora publicznego, podmiotów będących własnością bądź znajdujących się pod kontrolą tych podmiotów jak również podmiotów sektora prywatnego.

Czy wszystkie podmioty sektora publicznego i prywatnego są zobowiązane do wdrożenia?

Przepisy dyrektywy wskazują obowiązek ustanowienia wewnętrznych kanałów zgłoszeń dla podmiotów publicznych i prywatnych. Natomiast w/w obowiązek w sektorze prywatnym obowiązywać ma pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników oraz podmioty prywatne zatrudniające powyżej 250 pracowników. Kryterium te może zostać zmienione poniżej wskazanej liczby, jeżeli państwo członkowskie uzna, iż ze względu na charakter działalności podmiotów tego wymaga np. w dziedzinie środowiska i zdrowia publicznego. Państwa członkowskie mogą zwolnić z tego obowiązku, gminy liczące mniej niż 10 000 mieszkańców lub zatrudniające mniej niż 50 pracowników.

Od kiedy mają obowiązywać przepisy?

Państwa członkowskie zobowiązane były do przygotowania przepisów krajowych tak aby z dniem 17 grudnia 2021 roku wdrożyć niezbędny ich zakres pozwalający na wykonanie dyrektywy. Natomiast w przypadku podmiotów prawnych w sektorze prywatnym zatrudniających od 50 do 249 pracowników, państwa członkowskie wprowadzają w życie do dnia 17 grudnia 2023 r.

Brak przepisów krajowych co dalej?

Bez względu na postęp prac legislacyjnych ustawodawcy krajowego każdy pracodawca może przygotować się na wdrożenie dyrektywy poprzez rzetelną ocenę obszaru zagrożeń związanych z naruszeniami przepisów prawa, ocenę jakie kanały zgłoszeń zapewnią poufność i bezpieczeństwo przetwarzanych informacji, kto i w jakim zakresie kompetencyjnym w jego imieniu będzie przyjmował zgłoszenia i podejmował działania następcze oraz jaki system informatyczny wybrać aby efektywnie zarządzać zgłoszeniami oraz zachować rozliczalność prowadzonych działań.

Potrzebujesz pomocy w opracowaniu procedur, regulaminów, doborze systemu? Skontaktuj się z Nami.


Simple7 sp. z o.o. ul.
Ołowiana 2, 85-461 Bydgoszcz
©
RODO I POLITYKA PRYWATNOSCI
REGULAMIN