Blog

 

Blog

Zgodnie z projektem ustawy za przyjęcie zgłoszenia w ramach danego zakładu pracy może odpowiadać podmiot wewnętrzny upoważniony przez pracodawcę do przyjmowania zgłoszeń. Ustawodawca nie precyzuje, kim ma być ten podmiot. Wskazuje się tylko, że wyznaczona osoba lub wyznaczony wydział w ramach struktury organizacyjnej pracodawcy będzie odpowiadał od początku do końca za obsługę wpływających zgłoszeń. 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji nowy projekt krajowej Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (06.04.2022). 

Zgłoszone do projektu krajowej ustawy uwagi spowodowały konieczność weryfikacji jej wstępnych założeń tak aby ostateczny kształt odpowiadał realiom oraz bieżącym potrzebom pracodawców. Bez względu na postęp prowadzony prac Dyrektywa wskazuje, kto i w jakim zakresie powinien dostosować swoją organizację do nowych przepisów.  

Pamiętajmy, iż Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii wskazuje kto może zgłaszać naruszenia oraz czego mogą dotyczyć.

Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (2019/1937) nakłada na pracodawców szereg nowych obowiązków, których właściwa realizacja jest kluczem do efektywnie działającego systemu przyjmowania i obsługi zgłoszeń. Dobrze zorganizowany i przemyślany system, właściwie dobrane narzędzia, kompetentny personel jak i przyjęte procedury mają efektywnie wspomóc pracodawcę we właściwej i zgodnej z prawem realizacji zadań.

W wielu obszarach życia społeczno-gospodarczego dochodzi do naruszeń przepisów prawa, które nie są ujawnianie i godzą nie tylko w szeroko pojęty interes publiczny, ale również w bezpieczeństwo i zdrowie obywateli oraz działalność prywatnych podmiotów. Wagę tych problemów oraz konieczność organizacji sprawnego systemu ich zgłaszania dostrzegł Parlament Europejski i przyjął Dyrektywę, która reguluje kwestie zgłaszania naruszeń prawa przez tzw. "sygnalistów". Przyjęcie w/w przepisów ma poprawić egzekwowanie prawa poprzez wprowadzenie skutecznych, poufnych i bezpiecznych kanałów dokonywania zgłoszeń i zapewnić osobom zgłaszającym naruszenia prawa oraz skuteczną ochronę przed działaniami odwetowymi.

Simple7 sp. z o.o. ul.
Ołowiana 2, 85-461 Bydgoszcz
©
RODO I POLITYKA PRYWATNOSCI
REGULAMIN