| A+ | A- | Formularz dostarczony przez platformę gwizdek.legal


  Witaj w systemie zgłoszeń Gwizdek.Legal

    Witaj Sygnalisto! Cieszymy się, że korzystasz z naszego systemu zgłoszeń. Chcemy zapewnić, że jesteś w bezpiecznym miejscu. Dostęp do zgłoszenia odbywa się przez zabezpieczony kanał a zgłoszenie i jego treść jest szyfrowana. Poufność Twoich danych stanowi nasz priorytet. Dodatkowo informujemy, że Twoje dane są przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, co oznacza, że są chronione przez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa.
Dziękujemy za korzystanie z naszych usług i zaufanie!

Sprawdz status zgłoszenia
Zgłoś naruszenie
  Baza wiedzy

Kim jest sygnalista?

Sygnalista jest osobą fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publiczne informacje o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

 • pracownik;
 • pracownik tymczasowy;
 • osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 • przedsiębiorca;
 • prokurent;
 • akcjonariusz lub wspólnik;
 • członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 • osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 • stażysta;
 • wolontariusz;
 • praktykant;
 • funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
 • żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248);

Czy sygnalista podlega ochronie?

Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod waruniem, że miał uzasadnienie podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informacje o naruszeniu prawa.

Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe.

Jaka odpowiedzialność ciąży na sygnaliście?

Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.

...